Login E-Learning
Username
Password
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน ?
 หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
งานยุติธรรม


จำนวนผู้เข้าชม : 285 ครั้ง


เรียนรู้การแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


จำนวนผู้เข้าชม : 207 ครั้ง


คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับข้าราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี


จำนวนผู้เข้าชม : 167 ครั้ง

Elementary English
- Ministry of Justice

จำนวนผู้เข้าชม : 180 ครั้ง 

 

 

 


 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐